تبلیغات
باستانشناسی - نکته خیلی مهم در حفاری قبور
آمده ایم ماندگار باشیم نه یادگار
نکته خیلی مهم در حفاری قبور                                                                                                     

در حفاری قبور حتما باید از یک  دستکش خوب استفاده بشه برای اینکه میکروبهای بیماریهایی همچون وبا و طاعون تا سه هزار سال از بین نمیرن یعنی اگه جسد بر اثر یکی از این بیماریها مرده باشه به شما هم سرایت میکنه در ضمن یک نوع باکتری در اطراف جسد تکثیر میشه که از راه ناخن وارد بدن میشه و فرد اب بدنشو ظرف هشت دقیقه از دست میده و میمیره و هنوز که هنوزه این باکتری برای دانشمندان ناشناخته هست پس جدی بگیرید {هادی املی}