تبلیغات
باستانشناسی - خط شناسی و تبدیل ان به واژه امروزی

خط شناسی و تبدیل ان به واژه امروزی

جمعه 1 بهمن 1389 06:22 ب.ظ

نویسنده : هادی املی

من اولین زبانهایی را كه حروفش را برای شما میگذارم تا با آن آشنا بشوید زبان اوستایی و زبان فارسی باستان است. كه جزو اولین و مهمترین خطها و زبانهای باستان است.

بعد از آن در همینجا به مرور كلیه زبانها و خط های باستانی را برایتان خواهم گذاشت تا بیشتر با تاریخ و گذشته نوشته نشدهء ایران باستان آشنا شوید.

خط اوستایی و تعدادی نوشته به این خط

خط اوستایی  http://i5.tinypic.com/23lzf9t.jpg

ماه نیاش به خط اوستایی http://i4.tinypic.com/23lzkv8.jpg

ترجمه ماه نیاش http://i5.tinypic.com/23m06ms.jpg

آبان یشت 1  http://i5.tinypic.com/23m0a44.jpg

آبان یشت2  http://i5.tinypic.com/23m0cbk.jpg

ترجمه آبان یشت 1 و 2   http://i3.tinypic.com/23m07mg.jpg

خط اوستایی تمام شد و خط بعد خط فارسی باستان میباشد.

فارسی باستان  زبان قدیم مردم پارس بوده است. مهمترین اثر بازمانده از فارسی باستان كتیبه داریوش بزرگ بر كوه بیستون است. از دیگر پادشاهان هخامنشی هم كتیبه هایی به جای مانده است.

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است كه میخی نامیده میشود. علت این نامگذاری آن است كه حرفهای این الفبا به میخ شبیح است. ظاهراّ داریوش بزرگ دستور داده است كه الفبایی برای فارسی باستان ساخته شود و زبان بدان نوشته شودالفبای فارسی باستان از الفبای اكدی و الفبای اكدی از الفبای سومری گرفته شده است.

این الفبا 36 حرف دارد و 2 واژه جدا كن و 8 اندیشه و نشانه هایی هم برای اعداد.

الفبای فارسی باستان از چپ به راست نوشته میشود.

خط میخی        http://i1.tinypic.com/23mudjp.jpg

کتیبه دی پی دی              http://i2.tinypic.com/23mudyt.jpg

کتیبه داریوش بزرگ           http://i1.tinypic.com/23muemh.jpg

کتیبه خشایار شاه          http://i4.tinypic.com/23muhig.jpg

زبان پهلوی اشكانی

پهلوی اشكانی زبان پهله بودكه شامل خراسان و مازندران و جنوب تركمنستان می شد. در زمان داریوش پدرش استان دار پهله بود در همین سرزمین اشك اول توانست به حكومت یونانیان خاتمه دهد و دولتی تاسیس كند.

این زبان به سه صورت نوشته می شده است.

الفبای پهلوی اشكانی

الفبای فارسی میانه

الفبای مانوی

كه هر سه تای آن را برایتان می گذارم.

خط پهلوی اشکانی        http://i6.tinypic.com/23w5dmb.jpg

نمونه خط پهلوی اشکانی         http://i6.tinypic.com/23w5ojr.jpg

خط مانوری                 http://i4.tinypic.com/23w5v1u.jpg

نمونه خط مانوری        http://i2.tinypic.com/23w5yfn.jpg

کتیبه شاهپور در حاجی آباد     http://i3.tinypic.com/23w60sp.jpg  

ترجمه کتیبه شاهپور در حاجی آباد        http://i2.tinypic.com/23w61i1.jpg

فارسی میانه

فارسی میانه دنباله فارسی باستان است كه به این زبان پهلوی ساسانی هم گفته میشود.

این زبان در دوران ساسانی زبان رسمی ایران بوده است و از آن چهار نوع اثر با چهار نوع الفبا به جای مانده است.

الف- فارسی میانه كتیبه ای

ب – فارسی میانه مسیحی

ج – فارسی میانه زرتشتی

د- فارسی میانه ترفانی

كلید ها رو برایتون میگذارم اگه مشكلی داشتید با من تماس بگیرید

تا بعد كه خطهای دیكه رو به ترتیب براتون بگذارم

به امید این كه هم از این سایت چیزی یاد بگیرید هم به كسانی كه علاقه مند هستن معرفی كنید ( گدا بازی در نیارید).

خط فارسی میانه کتیبه ای       http://i5.tinypic.com/244tea1.jpg

متن به خط فارسی میانه کتیبه ای       http://i1.tinypic.com/244ti54.jpg

کتیبه شاهپور در نقش رجب            http://i2.tinypic.com/244tvlx.jpg

کتیبه شاهپور در حاجی آباد            http://i4.tinypic.com/244u0cj.jpg

ترجمه کتیبه شاهپور در حاجی آباد      http://i3.tinypic.com/244umhv.jpg 

خط الفبای میانه مسیحی         http://i4.tinypic.com/244uq0x.jpg

چند جمله از زبور به خط فارسی مسیحی       http://i1.tinypic.com/244v6a9.jpg

ترجمه زبور          http://i1.tinypic.com/244v8rb.jpg
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -