تبلیغات
باستانشناسی - نماد خوک و بچه هاش
آمده ایم ماندگار باشیم نه یادگار

نماد خوک و بچه هاش

سه شنبه 17 تیر 1393 05:41 ب.ظ

نویسنده : هادی آملی
خوك یكی از مهمترین علامتها برای دفینه است و یك علامت كمیاب است . بعضی ها می گویند كه خوك سفید علامت نقره است  اگر بچه خوك روی سنگ به صورت پراكنده حك شده جهتی را كه خوك بزرگ نگاه می كند با جمع تمام خوكها باید بررسی شود .اگر خوك جلو و بچه خوكها پشت سرش صف ایستاده اند مسیری كه همه اش آنجا را نگاه می كند را بررسی كنید. دفینه خوك سخت و در عمق زیاد است .از یك جهت علامت خوك و بچه ها با مرغ و جوجه ها شباهت دارند. اگر از این علامت ها دیدید به هیچ عنوان خراب نكنید


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -