تبلیغات
باستانشناسی - نشانه جوغن روی سنگ متحرک
آمده ایم ماندگار باشیم نه یادگار

نشانه جوغن روی سنگ متحرک

سه شنبه 17 تیر 1393 06:36 ب.ظ

نویسنده : هادی آملی

گر چندین جوغن بر روی یک سنگ یا صخره متحرک دیدید . مثل سنگی در زمین کشاورزی یا بیابان که قابل حرکت باشد نشانه چندین قبر است که در همان حوالی موجود است قبرها را مثل شکل بالا پیدا می کنید و بعد از پیدا کردن اولین قبر بقیه قبرها رو به عقب هستند برای پیدا کردن فاصله بین قبرها نیز باید فاصله بین جوغن ها را اندازه گیری کرده و هر یک سانتیمتر را یک متر محاسبه کنید

اگر یک جوغن روی یک صخره دیدید که یک خط به آن جوغن وصل بود نشانه قبر یک فرد بلند مرتبه است . فاصله بین نشانه تا قبر را مثل شکل بالا محاسبه می کنیم


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 تیر 1393 06:39 ب.ظ